Documents de l'AISM

Durant el dia a dia de l'Arxiu anam fent moltes feines (que són més o manco visibles pels usuaris) i recollint molts fons. Tot seguit trobareu el quadre dels fons que custodia l'AISM i el resum de les feines fetes els anys 2016 i 2017.