Fons Fotos-Radio

Fons Fotos-RadioFons fotogràfic de la botiga Fotos Ràdio d’Alaior, ubicada en el carrer Nou, 6. Aquest negoci va ser iniciat per Bartomeu Orfila durant els anys 20 amb el nom de Foto Orfila. Cap a l’any 1943, comença a treballar-hi Miquel Alzina, nebot seu. El 1954, aquest es convertirà en propietari del negoci.
Posteriorment, el 1975 entra a treballar-hi José Teixidor que finalment l’any 1983 comprarà el negoci que mantindrà obert fins l’any 2007.
Les imatges més antigues són dels anys 40, coincidint amb l’inici del negoci i arriben fins els anys 80 que és quan Miquel Alzina ven definitivament Fotos Ràdio.
Podem deduir de tot això que les fotos del fons, pertanyen a tres autors diferents: Bartomeu Orfila; Miquel Alzina i José Teixidor.
Les imatges han estat cedides per Pere Alzina, fill del fotògraf Miquel Alzina, que les conservà a casa seva una vegada venut el negoci als anys 80.