Fons GOB-Menorca

Fons GOB-MenorcaEl fons ha estat generat pel GOB – Menorca. És amb la fundació del GOB – Menorca que es pot començar a parlar de l’existència d’un grup ecologista organitzat a Menorca que basarà la seva raó de ser en la definició de noves formes de relació de l’activitat humana amb els recursos naturals de l’illa de Menorca. Des de la seva fundació el 1977 fins l’actualitat les activitats del GOB s’han anat centrant principalment en la reivindicació de temes de política territorial i ambiental, l’organització d’activitats educatives i de difusió, l’encetament de projectes de recuperació ambiental, etc.

El fons està format per documentació generada per les activitats de l’associació des dels anys 80 fins l’actualitat.
Inclou aproximadament unes 6000 positius i els seus corresponents negatius la majoria d’ells en color i de mida 10 x 15.
Les fotografies corresponen a una diversitat àmplia d’autors, que en la majoria dels casos es desconeixen. La majoria d’elles van ser realitzades per persones que tenien una relació directa amb l’entitat com treballadors, socis, col·laboradors, etc.