El paisatge: com ha canviat tot i com canviarà

El paisatge: com ha canviat tot i com canviaràA partir de l’observació de diferents films i fotografies, els alumnes captaran els canvis que ha patit el nostre paisatge en els darrers anys. En aquesta unitat didàctica hauran de cercar imatges de paisatges i dur a terme un projecte sobre l’actualitat i el futur del seu entorn.