La imatge de Menorca. Canvis en el paisatge durant el segle XX

La imatge de Menorca. Canvis en el paisatge durant el segle XXExposició en la qual es reflecteixen els canvis que ha sofert l’illa de Menorca al llarg de les darreres dècades a partir dels fons de postals, fotografies, films i sons dipositats a l’AISM des de la seva creació.

A partir de les imatges i els audiovisuals que acompanyen l’exposició es pot observar com neix i es desenvolupa el turisme a Menorca i com ha anat canviant el paisatge de l’illa, així com les diverses postures envers aquestes transformacions.

L’exposició disposa d’una guia didàctica per donar a conèixer el seu contingut i la tasca de l’AISM als més joves i fer-los coneixedors i protectors del patrimoni audiovisual de l’illa.