La imatge de Menorca

La imatge de MenorcaL’Arxiu d’Imatge i So del Consell Insular de Menorca presenta una publicació en què vol mostrar com ha canviat la nostra illa a través de diferents fons de postals, fotografies i plànols que han estat dipositats a l’Arxiu des de la seva creació.

A partir de les imatges que hi apareixen veurem com neix i es desenvolupa el turisme, les diverses postures en vers el creixement i les seves conseqüències sobre el territori i l’economia; les crisis, els fracassos i els èxits. Observarem també com ha anat canviant la imatge de l’illa mitjançant les postals i com les idees enfrontades pel que fa al turisme i la seva repercussió paisatgística, molt distanciades al principi, han anat arribant a punts d’acord després de lluites intenses. Un nodrit grup de persones ens ajuden, a través d’articles, a entendre millor quin ha estat el procés de canvi que ha patit l’illa i la importància de les fotografies i postals per entendre’l.