Fons Miguel Seguí Mercadal

Fons Miguel Seguí MercadalMiguel Seguí Mercadal va néixer a Maó el 10 d’abril de 1927. Va dedicar molts anys al món de la fotografia i va muntar, a començaments dels anys 60, una botiga de fotografies al carrer de Ses Moreres de Máo juntament amb Adolfo Coll. Més endavant posaria en marxa també una petita sala d’exposicions.
Tot i que ell era tècnic meteoròleg de professió, durant els anys 60 i 70 es va dedicar també al món de la televisió i va ser el primer realitzador de reportatges de Televisió Espanyola a Menorca. Més endavant, va cooperar amb l'informatiu Balear de Televisió Espanyola enviant-hi documentals sobre paisatge i vida de l'illa.
El 1973 va guanyar el premi Ateneu en la seva versió documental, amb la pel·lícula El Encuentro que va tenir molt bona acollida entre el públic. Així mateix, entre altres produccions audiovisuals seves hi ha també Sa festa d’un poble, La Cacería, Puerto de Mahón i Menorca la qual va ser rodada amb diversos amics seus. Totes les filmacions van ser enregistrades en 16mm.

El fons fotogràfic de Miguel Seguí inclou un gruix molt destacat de fotografies que abasten un període comprès entre la dècada dels 60 i finals dels anys 90, concretament fins l’any 1998. La seva mirada fotogràfica es centrava principalment en el paisatge de Menorca amb la clara intenció de reflectir els canvis i les transformacions de diferents indrets de l’illa sempre pensant en el valor testimonial que aquestes imatges podrien acabar tenint per a les generacions futures. I aquest és el valor actual de la seva producció que reflecteix els canvis en el paisatge produïts a Menorca durant les darreres dècades.
El senyor Seguí va realitzar una sèrie molt complerta de fotografies aèries que ell prenia en els seus habituals vols en l’avioneta d’un amic seu al voltant de tota la costa i interior de l’illa. Aquestes imatges van ser preses des d’ubicacions molt diferents i en anys diversos. Així mateix, les fotografies de Miguel Seguí mostren també el seu interès per tot allò que forma part del paisatge illenc: l'arquitectura urbana i rural, les restes arqueològiques, elements etnològics i la seva gent.